Aufruf-Statistik für www.bremont.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2008
Erstellt am 01-Sep-2008 00:10 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2008
Summe Anfragen 15088
Summe Dateien 13241
Summe Seiten 8266
Summe Besuche 2125
Summe kb 207418
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 568
Summe unterschiedlicher URLs 271
Summe unterschiedlicher Verweise 2548
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 229
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 20 217
Anfragen pro Tag 486 1056
Dateien pro Tag 427 1015
Seiten pro Tag 266 713
Besuche pro Tag 68 240
kb pro Tag 6691 19185
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 13241
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 46
Code 304 - Seite nicht geändert 835
Code 403 - Antwort verweigert 16
Code 404 - Seite nicht gefunden! 950

Tages-Statistik im Monat August 2008

Tages-Statistik im Monat August 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 538 3.57% 245 1.85% 87 1.05% 52 2.45% 61 10.74% 2942 1.42%
2 728 4.83% 698 5.27% 567 6.86% 149 7.01% 42 7.39% 10305 4.97%
3 690 4.57% 644 4.86% 600 7.26% 240 11.29% 43 7.57% 10392 5.01%
4 767 5.08% 738 5.57% 523 6.33% 192 9.04% 42 7.39% 12096 5.83%
5 747 4.95% 684 5.17% 142 1.72% 80 3.76% 65 11.44% 7997 3.86%
6 434 2.88% 404 3.05% 152 1.84% 52 2.45% 34 5.99% 5037 2.43%
7 338 2.24% 244 1.84% 249 3.01% 45 2.12% 39 6.87% 5592 2.70%
8 433 2.87% 412 3.11% 326 3.94% 45 2.12% 29 5.11% 6702 3.23%
9 307 2.03% 290 2.19% 95 1.15% 39 1.84% 27 4.75% 3235 1.56%
10 265 1.76% 231 1.74% 190 2.30% 34 1.60% 26 4.58% 3570 1.72%
11 288 1.91% 273 2.06% 139 1.68% 41 1.93% 27 4.75% 3951 1.90%
12 386 2.56% 328 2.48% 124 1.50% 44 2.07% 30 5.28% 5221 2.52%
13 342 2.27% 178 1.34% 107 1.29% 37 1.74% 33 5.81% 3750 1.81%
14 329 2.18% 220 1.66% 76 0.92% 44 2.07% 27 4.75% 5106 2.46%
15 362 2.40% 303 2.29% 90 1.09% 45 2.12% 27 4.75% 6206 2.99%
16 430 2.85% 397 3.00% 143 1.73% 59 2.78% 38 6.69% 6234 3.01%
17 535 3.55% 516 3.90% 460 5.56% 83 3.91% 33 5.81% 7446 3.59%
18 1056 7.00% 1015 7.67% 713 8.63% 55 2.59% 42 7.39% 19185 9.25%
19 246 1.63% 225 1.70% 50 0.60% 32 1.51% 24 4.23% 4381 2.11%
20 443 2.94% 377 2.85% 74 0.90% 45 2.12% 53 9.33% 5087 2.45%
21 234 1.55% 193 1.46% 83 1.00% 41 1.93% 31 5.46% 3940 1.90%
22 251 1.66% 186 1.40% 88 1.06% 62 2.92% 40 7.04% 2780 1.34%
23 596 3.95% 571 4.31% 353 4.27% 180 8.47% 34 5.99% 9373 4.52%
24 254 1.68% 218 1.65% 88 1.06% 53 2.49% 35 6.16% 4376 2.11%
25 902 5.98% 806 6.09% 671 8.12% 76 3.58% 58 10.21% 11724 5.65%
26 840 5.57% 772 5.83% 622 7.52% 57 2.68% 48 8.45% 11360 5.48%
27 193 1.28% 157 1.19% 112 1.35% 45 2.12% 28 4.93% 2267 1.09%
28 199 1.32% 170 1.28% 92 1.11% 31 1.46% 32 5.63% 2647 1.28%
29 880 5.83% 816 6.16% 644 7.79% 63 2.96% 43 7.57% 10823 5.22%
30 538 3.57% 499 3.77% 440 5.32% 65 3.06% 37 6.51% 6984 3.37%
31 537 3.56% 431 3.26% 166 2.01% 60 2.82% 36 6.34% 6706 3.23%

Stunden-Statistik im Monat August 2008

Stunden-Statistik im Monat August 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 15 472 3.13% 13 433 3.27% 9 281 3.40% 191 5931 2.86%
1 15 472 3.13% 14 442 3.34% 10 319 3.86% 267 8289 4.00%
2 12 372 2.47% 11 346 2.61% 9 295 3.57% 153 4739 2.28%
3 12 378 2.51% 10 335 2.53% 11 341 4.13% 181 5618 2.71%
4 13 410 2.72% 12 373 2.82% 10 337 4.08% 196 6061 2.92%
5 14 458 3.04% 12 392 2.96% 12 400 4.84% 195 6044 2.91%
6 12 401 2.66% 11 345 2.61% 11 363 4.39% 268 8305 4.00%
7 20 633 4.20% 15 475 3.59% 14 451 5.46% 303 9391 4.53%
8 26 810 5.37% 22 697 5.26% 13 425 5.14% 272 8426 4.06%
9 22 690 4.57% 21 651 4.92% 13 427 5.17% 346 10715 5.17%
10 26 831 5.51% 21 655 4.95% 10 315 3.81% 250 7738 3.73%
11 24 747 4.95% 20 640 4.83% 13 418 5.06% 391 12134 5.85%
12 25 798 5.29% 22 696 5.26% 13 410 4.96% 378 11703 5.64%
13 28 871 5.77% 26 808 6.10% 11 361 4.37% 498 15424 7.44%
14 29 905 6.00% 26 832 6.28% 10 334 4.04% 382 11844 5.71%
15 21 677 4.49% 16 524 3.96% 8 254 3.07% 227 7024 3.39%
16 38 1191 7.89% 33 1039 7.85% 9 301 3.64% 457 14171 6.83%
17 18 562 3.72% 15 485 3.66% 9 290 3.51% 236 7308 3.52%
18 24 744 4.93% 22 690 5.21% 12 374 4.52% 345 10700 5.16%
19 21 679 4.50% 19 605 4.57% 11 347 4.20% 342 10602 5.11%
20 19 591 3.92% 15 485 3.66% 9 293 3.54% 211 6532 3.15%
21 14 447 2.96% 13 416 3.14% 9 305 3.69% 197 6116 2.95%
22 17 531 3.52% 15 490 3.70% 10 318 3.85% 235 7288 3.51%
23 13 418 2.77% 12 387 2.92% 9 307 3.71% 171 5315 2.56%

Top 30 von 271 URLs
# Anfragen kb URL
1 6296 41.73% 89552 43.17% /
2 193 1.28% 326 0.16% /bellis.css
3 118 0.78% 1242 0.60% /html/yarns.htm
4 98 0.65% 878 0.42% /html/contact.htm
5 93 0.62% 4135 1.99% /html/scarves.htm
6 90 0.60% 1140 0.55% /html/schaffelle.php
7 89 0.59% 442 0.21% /html/special.htm
8 86 0.57% 1634 0.79% /html/about_us.htm
9 79 0.52% 498 0.24% /html/decken.htm
10 71 0.47% 484 0.23% /html/impressum.htm
11 67 0.44% 467 0.23% /html/yarns_julia.htm
12 56 0.37% 2052 0.99% /html/alpaca_scarves.htm
13 53 0.35% 255 0.12% /html/decken_2.htm
14 52 0.34% 376 0.18% /html/yarns_natasha.htm
15 47 0.31% 2645 1.28% /html/stoles_pashminas.htm
16 45 0.30% 475 0.23% /html/felle_order_eng.php
17 44 0.29% 455 0.22% /html/felle_order_de.php
18 44 0.29% 302 0.15% /html/yarns_julia_2.htm
19 41 0.27% 294 0.14% /html/yarns_lucia.htm
20 40 0.27% 274 0.13% /html/yarns_julia_3.htm
21 40 0.27% 5738 2.77% /statistik/usage_200808.html
22 34 0.23% 244 0.12% /html/yarns_lucia_2.htm
23 32 0.21% 185 0.09% /html/yarns_julia_4.htm
24 31 0.21% 221 0.11% /html/yarns_natasha_3.htm
25 31 0.21% 206 0.10% /html/yarns_natasha_4.htm
26 29 0.19% 151 0.07% /html/yarns_natasha_5.htm
27 26 0.17% 182 0.09% /html/yarns_lucia_3.htm
28 25 0.17% 177 0.09% /html/yarns_natasha_2.htm
29 18 0.12% 2637 1.27% /images/pdfs/1884.pdf
30 16 0.11% 2041 0.98% /images/pdfs/1640_2541.pdf
Zeige alle URLs

Top 10 von 271 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 6296 41.73% 89552 43.17% /
2 12 0.08% 6257 3.02% /images/schals/pdf/70_Alpaca_30_Silk.pdf
3 40 0.27% 5738 2.77% /statistik/usage_200808.html
4 93 0.62% 4135 1.99% /html/scarves.htm
5 47 0.31% 2645 1.28% /html/stoles_pashminas.htm
6 18 0.12% 2637 1.27% /images/pdfs/1884.pdf
7 56 0.37% 2052 0.99% /html/alpaca_scarves.htm
8 16 0.11% 2041 0.98% /images/pdfs/1640_2541.pdf
9 13 0.09% 1970 0.95% /images/pdfs/2573.pdf
10 15 0.10% 1696 0.82% /images/pdfs/1655.pdf

Top 20 von 90 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6296 41.73% 1375 65.76% /
2 118 0.78% 54 2.58% /html/yarns.htm
3 90 0.60% 44 2.10% /html/schaffelle.php
4 93 0.62% 32 1.53% /html/scarves.htm
5 79 0.52% 30 1.43% /html/decken.htm
6 89 0.59% 28 1.34% /html/special.htm
7 86 0.57% 27 1.29% /html/about_us.htm
8 71 0.47% 27 1.29% /html/impressum.htm
9 67 0.44% 27 1.29% /html/yarns_julia.htm
10 40 0.27% 25 1.20% /statistik/usage_200808.html
11 53 0.35% 24 1.15% /html/decken_2.htm
12 98 0.65% 23 1.10% /html/contact.htm
13 56 0.37% 20 0.96% /html/alpaca_scarves.htm
14 52 0.34% 17 0.81% /html/yarns_natasha.htm
15 44 0.29% 16 0.77% /html/felle_order_de.php
16 45 0.30% 15 0.72% /html/felle_order_eng.php
17 34 0.23% 15 0.72% /html/yarns_lucia_2.htm
18 31 0.21% 15 0.72% /html/yarns_natasha_3.htm
19 40 0.27% 14 0.67% /html/yarns_julia_3.htm
20 41 0.27% 14 0.67% /html/yarns_lucia.htm

Top 10 von 90 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6296 41.73% 1267 60.85% /
2 98 0.65% 55 2.64% /html/contact.htm
3 118 0.78% 54 2.59% /html/yarns.htm
4 90 0.60% 45 2.16% /html/schaffelle.php
5 93 0.62% 42 2.02% /html/scarves.htm
6 86 0.57% 35 1.68% /html/about_us.htm
7 40 0.27% 33 1.59% /statistik/usage_200808.html
8 79 0.52% 31 1.49% /html/decken.htm
9 71 0.47% 30 1.44% /html/impressum.htm
10 67 0.44% 28 1.34% /html/yarns_julia.htm

Top 30 von 568 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1371 9.09% 1192 9.00% 18805 9.07% 28 1.32% *.t-dialin.net
2 941 6.24% 941 7.11% 13087 6.31% 56 2.64% www44.yourdnshost.com
3 793 5.26% 793 5.99% 11121 5.36% 68 3.20% torvald.linuxserverheaven.com
4 662 4.39% 662 5.00% 9284 4.48% 66 3.11% 204.14.110.100
5 544 3.61% 544 4.11% 7629 3.68% 57 2.68% fuzzy.cirtexhosting.com
6 461 3.06% 461 3.48% 6465 3.12% 84 3.95% 5a.73.344a.static.theplanet.com
7 458 3.04% 458 3.46% 6370 3.07% 110 5.18% dingo.hostrack.com
8 455 3.02% 166 1.25% 1885 0.91% 7 0.33% bb-87-81-28-70.ukonline.co.uk
9 448 2.97% 448 3.38% 6283 3.03% 53 2.49% croydonscouting.org.uk
10 446 2.96% 446 3.37% 6255 3.02% 82 3.86% alpha.bizarre-host.com
11 354 2.35% 183 1.38% 3906 1.88% 4 0.19% 86.57.253.9
12 327 2.17% 322 2.43% 5013 2.42% 7 0.33% *.t-ipconnect.de
13 319 2.11% 319 2.41% 4436 2.14% 91 4.28% ns1.pozitifkariyer.info
14 280 1.86% 280 2.11% 3927 1.89% 65 3.06% king.host-care.com
15 213 1.41% 213 1.61% 2987 1.44% 97 4.56% c2.6f.364a.static.theplanet.com
16 192 1.27% 142 1.07% 3755 1.81% 102 4.80% llf320032.crawl.yahoo.net
17 168 1.11% 162 1.22% 585 0.28% 6 0.28% 65.214.44.28
18 156 1.03% 155 1.17% 5165 2.49% 1 0.05% p4fcfdeef.dip.t-dialin.net
19 155 1.03% 154 1.16% 890 0.43% 2 0.09% tc-gw.exabot.com
20 148 0.98% 117 0.88% 929 0.45% 7 0.33% *.arcor-ip.net
21 133 0.88% 99 0.75% 1217 0.59% 2 0.09% cache.ewetel.net
22 131 0.87% 129 0.97% 2996 1.44% 1 0.05% i577a055f.versanet.de
23 130 0.86% 58 0.44% 3243 1.56% 51 2.40% crawl-66-249-72-76.googlebot.com
24 128 0.85% 126 0.95% 2016 0.97% 2 0.09% g226134127.adsl.alicedsl.de
25 117 0.78% 86 0.65% 1153 0.56% 1 0.05% p3ee271b0.dip.t-dialin.net
26 112 0.74% 108 0.82% 390 0.19% 4 0.19% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie
27 108 0.72% 108 0.82% 3627 1.75% 1 0.05% 217.76.100.86
28 101 0.67% 99 0.75% 2368 1.14% 1 0.05% p5b239830.dip0.t-ipconnect.de
29 98 0.65% 97 0.73% 1039 0.50% 5 0.24% *.aol.com
30 95 0.63% 82 0.62% 4878 2.35% 60 2.82% llf520093.crawl.yahoo.net
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 568 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1371 9.09% 1192 9.00% 18805 9.07% 28 1.32% *.t-dialin.net
2 941 6.24% 941 7.11% 13087 6.31% 56 2.64% www44.yourdnshost.com
3 793 5.26% 793 5.99% 11121 5.36% 68 3.20% torvald.linuxserverheaven.com
4 662 4.39% 662 5.00% 9284 4.48% 66 3.11% 204.14.110.100
5 544 3.61% 544 4.11% 7629 3.68% 57 2.68% fuzzy.cirtexhosting.com
6 461 3.06% 461 3.48% 6465 3.12% 84 3.95% 5a.73.344a.static.theplanet.com
7 458 3.04% 458 3.46% 6370 3.07% 110 5.18% dingo.hostrack.com
8 448 2.97% 448 3.38% 6283 3.03% 53 2.49% croydonscouting.org.uk
9 446 2.96% 446 3.37% 6255 3.02% 82 3.86% alpha.bizarre-host.com
10 156 1.03% 155 1.17% 5165 2.49% 1 0.05% p4fcfdeef.dip.t-dialin.net

Top 100 von 2548 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2780 18.43% - (Direct Request)
2 2663 17.65% http://www.bremont.de/
3 850 5.63% http://www.bremont.de/html/yarns.htm
4 610 4.04% http://www.bremont.de/html/scarves.htm
5 358 2.37% http://www.bremont.de/html/schaffelle.php
6 263 1.74% http://www.bremont.de/html/yarns_julia.htm
7 189 1.25% http://www.bremont.de/html/special.htm
8 149 0.99% http://www.bremont.de/html/decken.htm
9 121 0.80% http://www.bremont.de/html/yarns_natasha.htm
10 89 0.59% http://www.bremont.net/
11 85 0.56% http://www.bremont.de/html/contact.htm
12 78 0.52% http://www.bremont.de/html/yarns_julia_2.htm
13 73 0.48% http://www.bremont.de/html/about_us.htm
14 73 0.48% http://www.bremont.de/html/alpaca_scarves.htm
15 59 0.39% http://www.bremont.de/html/decken_2.htm
16 59 0.39% http://www.bremont.de/html/yarns_julia_3.htm
17 51 0.34% http://www.bremont.de/html/yarns_natasha_4.htm
18 41 0.27% http://www.bremont.de/html/yarns_lucia_2.htm
19 38 0.25% http://www.bremont.de/html/stoles_pashminas.htm
20 36 0.24% http://www.bigfinder.de/index.php
21 36 0.24% http://www.google.de/search
22 34 0.23% http://www.bremont.de/html/yarns_lucia.htm
23 31 0.21% http://www.allhyipmonitors.com/favorite+hyips+monitoring
24 31 0.21% http://www.bremont.de/html/yarns_julia_4.htm
25 31 0.21% http://www.bremont.de/html/yarns_natasha_3.htm
26 26 0.17% http://66.102.9.104/translate_c
27 26 0.17% http://66.196.80.202/babelfish/translate_url_content
28 26 0.17% http://www.bremont.de
29 25 0.17% http://www.bremont.de/html/yarns_natasha_2.htm
30 21 0.14% http://www.bremont.de/statistik/usage_200709.html
31 20 0.13% http://www.best-sex-sites.net/best-free-pics/piece-of-ass-3/
32 20 0.13% http://www.group-sex-sites.net/collegeteensbookbang/bedroom/Teen-College-Teen.html
33 20 0.13% http://www.hotteenmix.com/clubseventeen/virginteenpussy/
34 20 0.13% http://www.hotteenmix.com/couplesseduceteens/couplesseduceteens-6/
35 20 0.13% http://www.summertimemilfs.info/bangbus/Brunette-Fucking/BigTits-Oral-BathRoom.html
36 19 0.13% http://www.bremont.net/html/scarves.htm
37 19 0.13% http://www.cumshotfiesta.info/justfacials/free-facial-cum-shot-4/
38 16 0.11% http://www.best-sex-sites.net/captain-stabbin.htm
39 16 0.11% http://www.bremont.net/html/yarns.htm
40 16 0.11% http://www.pinkvisualpass.net/bangboat.htm
41 15 0.10% http://www.bremont.de/html/impressum.htm
42 15 0.10% http://www.bremont.de/html/yarns_lucia_3.htm
43 15 0.10% http://www.bremont.de/statistik/usage_200804.html
44 15 0.10% http://www.fbull.ru/
45 14 0.09% http://www.large-cock-pictures.com/dangerousdongs/ASIANHARDCORESEX/
46 13 0.09% http://www.large-cock-pictures.com/dangerousdongs/hardcore-porn-sex-4/
47 13 0.09% http://www.limo-patrol.info/patrol/Car.html
48 13 0.09% http://www.sitidi.net
49 12 0.08% http://www.bremont.de/statistik/usage_200803.html
50 12 0.08% http://www.keywordspy.com/keyword-research/bremont.info
51 11 0.07% http://www.adult-top-list.com/frg2008/lesbian-lesbian-lesbians/LisaAngie.html
52 11 0.07% http://www.bangbus0.com/bangbus/COUPLE/bedroom-oral.html
53 11 0.07% http://www.bremont.info/
54 11 0.07% http://www.fairykiss.com/seehersquirt/See-her-squirt--com-1/
55 11 0.07% http://www.girlkelly.com/latinapics/NUDE-LATINAS-8/
56 11 0.07% http://www.large-cock-pictures.com/bigcockteenaddiction/addiction-big-cock-teen-5/
57 11 0.07% http://www.oral-sex-sites.net/cumgirls/PIERCING-PIERCING/Bedroom-Girls-Finger.html
58 11 0.07% http://www.tgphorny.com/extremeasses/Ass-fuck/
59 11 0.07% http://www.tgphorny.com/mrbigdickshotchicks/Bigdickfuck/
60 10 0.07% http://www.adult-top-list.com/frg2008/Hot-Bedroom-Chelsea/Fucking-Shaved.html
61 10 0.07% http://www.adult-top-list.com/frg2008/Pics-Janna-Janna/bathroom-janna-black.html
62 10 0.07% http://www.adult-top-list.com/frg2008/SAVANAH/the-the.html
63 10 0.07% http://www.adult-top-list.com/frg2008/SPREADING/Robin-BigTits.html
64 10 0.07% http://www.adult-top-list.com/frg2008/TanyaNancy-TANYANANCY/porn.html
65 10 0.07% http://www.adult-top-list.com/frg2008/see-shaved-makayla/fucking-black-pics.html
66 10 0.07% http://www.asiansexsamples.com/mrchewsasianbeaver/Asian-bondage/
67 10 0.07% http://www.bangbus-review.com/Sexy-Fucking/bus-the-sex.html
68 10 0.07% http://www.best-sex-sites.net/best-free-pics/sex-adventure-3/
69 10 0.07% http://www.bigdickshotchicks.info/her-first-big-dick-12/
70 10 0.07% http://www.blinddatebangersfree.net/hornyspanishflies/HORNYSPANISHFLIES-2/
71 10 0.07% http://www.blondetoe.com/castingcouchteens/SEXYBLONDETEEN/
72 10 0.07% http://www.castingcouchteensfree.net/black-teen-porn-5/
73 10 0.07% http://www.castingcouchteensfree.net/teen-porn-video-3/
74 10 0.07% http://www.club-seventeen.biz/teamsquirt/amateur-squirt-3/
75 10 0.07% http://www.giantsblackmeatwhitetreatnew.com/xxxproposal/hornywife-2/
76 10 0.07% http://www.girlkelly.com/latinapics/latinas-desnudas-24/
77 10 0.07% http://www.group-sex-sites.net/collegeteensbookbang/BigTits-bigtits-shaved/Toni-Teen.html
78 10 0.07% http://www.heavenlybreasts.net/captainstabbin/couple-piercing-fucking/blonde-captain-captainstabbin.html
79 10 0.07% http://www.henrymix.com/extremeasses/ASS-LICKING/
80 10 0.07% http://www.henrymix.com/teenybopperclub/bopper-club-teeny-9/
81 10 0.07% http://www.herfirstlesbiansexxx.net/Lesbianass/
82 10 0.07% http://www.hotteenmix.com/iteens/sexy-asian-teen-4/
83 10 0.07% http://www.lesbianteenhunter.biz/welivetogether/free-lesbian-sex-movie-5/
84 10 0.07% http://www.lesbo18.net/girlforgirl/shaved-teen-shaved/finger-teen.html
85 10 0.07% http://www.lesbo18.net/lesbianteenhunter/LESBIANTEENHUNTERCOM/tatoo-posing.html
86 10 0.07% http://www.lesbo18.net/lesbianteenhunter/cunningulus-teen-fingering/Fingering-Lickin.html
87 10 0.07% http://www.moonlove.net/captainstabbin/anal-sex-photo-2/
88 10 0.07% http://www.mttgp.com/herfirstbigcock/biggaycock-1/
89 10 0.07% http://www.onbackseatbangers.com/INTERRACIAL-GANG-BANG/
90 10 0.07% http://www.outamateur.com/allsitesaccess/RENNATA/couple.html
91 10 0.07% http://www.outamateur.com/amateurpics/americanhardcore/
92 10 0.07% http://www.pinkvisualpass.net/herfirstanalsex/teen-first-anal-4/
93 10 0.07% http://www.pinkvisualpass.net/teensforcash/teen-for-cash-7/
94 10 0.07% http://www.publicinvasion.biz/fucking-oral-outdoor/PUBLICINVASION-Blonde.html
95 10 0.07% http://www.seehersquirts.net/bigleaguefacials/pornfacial-3/
96 10 0.07% http://www.teensforcash.us/teenhitchhikers.com/teen-teen/Lickin.html
97 10 0.07% http://www.tgpserver.net/BIGGAYCOCK/
98 10 0.07% http://www.weareteens.net/teens/sexy-nude-teen-1/
99 10 0.07% http://www.welivetogether-lesbian.com/lesbianteenhunter/sexy-teen-lesbian-3/
100 10 0.07% http://www.welivetogether-lesbian.com/we-live-together-free-video-1/
Zeige alle Verweise

Top 25 von 25 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 21 38.89% bremont
2 6 11.11% bremont wolle
3 3 5.56% bremont.de
4 2 3.70% schaffelle
5 2 3.70% schaffelle.de
6 1 1.85% /www.retroraw.com password
7 1 1.85% alpaka handstrickgarn
8 1 1.85% bremont stricken
9 1 1.85% bremont yarn julia
10 1 1.85% bremont zur linden
11 1 1.85% christian zur linden
12 1 1.85% italian knitting fashion
13 1 1.85% julia bremont wolle
14 1 1.85% lauflänge
15 1 1.85% pflegeanleitung für schaffelle
16 1 1.85% pflegeanleitung schaffell
17 1 1.85% schaffell bett
18 1 1.85% schaffell waschen
19 1 1.85% schaffell yoga
20 1 1.85% www.40inch cheeks.com
21 1 1.85% www.nescuik.com
22 1 1.85% www.nescuik.com.
23 1 1.85% www.nescuık.com
24 1 1.85% yogaunterlagen
25 1 1.85% young tinys.nl

Top 15 von 229 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2577 17.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 2319 15.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 928 6.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MSN 9
4 920 6.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
5 797 5.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
6 675 4.47% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
7 593 3.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
8 541 3.59% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.1) Geck
9 459 3.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
10 373 2.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
11 285 1.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Maxth
12 270 1.79% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9a1) Gecko/20070
13 181 1.20% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
14 166 1.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
15 156 1.03% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X 10_4_11; de-de) Apple
Zeige alle Anwenderprogramme

Anfragen aus Laendern im Monat August 2008

Top 30 von 42 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 5354 35.49% 5018 37.90% 75513 36.41% Firmen (COM)
2 3007 19.93% 2494 18.84% 52926 25.52% Netzwerke (NET)
3 2716 18.00% 2373 17.92% 31106 15.00% Unbekannte Adressen
4 1754 11.63% 1603 12.11% 25213 12.16% Deutschland
5 981 6.50% 686 5.18% 8972 4.33% Grossbritannien
6 192 1.27% 155 1.17% 2240 1.08% Frankreich
7 112 0.74% 108 0.82% 390 0.19% Irland
8 92 0.61% 61 0.46% 1943 0.94% Russische Foederation
9 68 0.45% 67 0.51% 1966 0.95% Estland
10 64 0.42% 51 0.39% 588 0.28% Italien
11 62 0.41% 56 0.42% 740 0.36% Oesterreich
12 59 0.39% 56 0.42% 214 0.10% Ghana
13 59 0.39% 58 0.44% 653 0.31% Norwegen
14 53 0.35% 50 0.38% 554 0.27% Schweiz
15 53 0.35% 52 0.39% 1292 0.62% Rumaenien
16 52 0.34% 50 0.38% 157 0.08% Belgien
17 42 0.28% 41 0.31% 524 0.25% Schweden
18 35 0.23% 33 0.25% 311 0.15% Mexiko
19 35 0.23% 35 0.26% 443 0.21% Portugal
20 34 0.23% 29 0.22% 366 0.18% Organisationen (ORG)
21 31 0.21% 28 0.21% 107 0.05% Polen
22 29 0.19% 27 0.20% 98 0.05% Niederlande
23 29 0.19% 29 0.22% 114 0.05% Peru
24 29 0.19% 27 0.20% 98 0.05% Suedafrika
25 28 0.19% 27 0.20% 97 0.05% USA-Univers./Schulen
26 27 0.18% 27 0.20% 97 0.05% Aegypten
27 23 0.15% 21 0.16% 321 0.15% Alte Arpanet-Adressen
28 16 0.11% 8 0.06% 66 0.03% Seychellen
29 15 0.10% 1 0.01% 24 0.01% Tschechien
30 9 0.06% 4 0.03% 63 0.03% Kanada


Generated by Webalizer Version 2.01